روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور

27/02/2021

سفارت ج.ا.ا. در فرانسه و نمایندگی دائمی کشور در سازمان‌های یونسکو و آیسیسکو، از نهم حوت، روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور تجلیل به عمل آورد. سفارت و نمایندگی این روز را به تمام منسوبین نیروهای شجاع، قهرمان و وارثین واقعی کشور، که با رشادت و جان‌نثاری در مقابل دشمنان افغانستان ایستاده، از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور به بهای خون شان دفاع نموده اند، تبریک عرض میدارد. زنده باد افغانستان زنده باد نیروهای شجاع و قهرمان کشور