پیام اودری اذولی به مناسبت هشتم مارچ

۱۳۹۹-۱۲-۳۰ شنبه

پیام اودری اذولی، مدیر عمومی سازمان یونسکو، به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی زن : جا دارد که در روز جهانی زن، به همه زنان افغان به ویژه آنهای که سهم فعال در جامعه دارند، ادای احترام کنیم. بیایید مطمئن باشیم که دختران/زنان افغان دستاوردهای که در بیست سال گذشته به سود جامعه کسب کرده اند، را از دست ندهند.