مجردخط

.

تصدیق مجردی

 

.تصدیق مجردی صرفاً به رویت اصل وثیقه مجردی ترتیب شده در محاکم افغانستان (که توسط ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه ج.ا.ا ثبت و تصدیق گردیده باشد) و یا وثیقه مجردی ترتیب شده در یکی از نمایندگی های سیاسی و قونسلی ج.ا.ا در خارج صادر می گردد

.لطفاً قبل از مراجعه به بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس تمامی مندرجات این رهنمود را مطالعه نموده، در مطابقت با آن اقدام به طرح درخواست خویش نمایید. درخواست هاییکه شرایط ذیل را دارا نباشند، به هیچ وجه پذیرفته نمی شوند

شرایط درخواست تصدیق مجردی

.حضور متقاضی در وقت ملاقات تعیین شده و یا ارسال درخواست از طریق پُست (برای دریافت وقت ملاقات اینجا کلیک نمایید)

.ضمیمه نمودن فوتوکاپی اصل و ترجمه تصدیق شده تذکرۀ تابعیت

.ضمیمه نمودن اصل و فوتوکاپی وثیقه مجردی

.ضمیمه نمودنِ اسناد مهاجرت و اقامت در کشور محل اقامت: کارت اقامت، ویزه و یا سندِ اقامت موقت (Récépissé)

.ضمیمه نمودن تصدیقِ سکونت(ATTESTATION D’HEBERGEMENT) و یا بل برق، گاز و تیلفون (که نام وو آدرس شخص متقاضی و یا سرپرست متقاضی در کشور محلل سکونت در آن ذکر گردیده باشد)

.ضمیمه نمودنِ 1 قطعه عکس جدید و رنگه (اندازه: 3.5 × 4.5 سانتی متر)

.ضمیمه نمودنِ آویز بانکی (پس از پرداخت مبلغ 10 یورو به شماره حساب سفارت.)

.ضمیمه نمودنِ یک عدد پاکت برگشت (برای ارسال مجدد اسناد از این نمایندگی به آدرس متقاضی)

.توجه: درخواست هایی که بدون دریافت وقت ملاقات مطرح می گردند از جانب بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس پذیرفته نمی شوند

برای دریافت معلومات بیشتر، بخش های ذیل را مطالعه نمایید

مدت زمان صدور
.زمان مورد نیاز برای صدور این سند از زمان دریافت درخواست در بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا الی صدور سند ترتیب شده 2 تا 5 روز کاری می باشد

وثیقه مجردی چیست؟
.وثیقه مجردی سندیست که طی آن سه نفر اقرارکننده که با متقاضی شناخت کامل دارند، در حضور نماینده قانونی دولت افغانستان به داشتن شناخت کامل از شخص متقاضی، هویت متقاضی و آگاهی از مجرد بودن وی اقرار می نمایند
.همچنین در این وثیقه دو نفر شهود به داشتن شناخت کامل از اقرارکنندگان، هویت شان و صداقت شان در اقرار، شهادت می دهندوثیقه مجردی برای آنعده از اتباع افغانستان که قبل از تکمیل نمودن سن 18 سالگی از کشور خارج گردیده اند
.به رویت اسناد معتبر (ویزه، کارت اقامت، سند اقامت موقت) که تاریخ صدورشان قبل از تکمیل سن 18 سالگی متقاضی باشد، در بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس ترتیب می گردد
.اشخاصیکه بعد از تکمیل نمودن سن 18 سالگی از کشور خارج گردیده اند می توانند با مراجعه به مراجع ذیربط در داخل افغانستان به ترتیب این وثیقه اقدام نمایند

Pour prendre un rendez-vous cliquez ici