د خپلواکۍ ورځ مو مبارک شه

د خپلواکۍ ورځ مو مبارک شه ...

۱۴۰۱-۰۵-۲۸ جمعه
خبرتیا

خبرتیا : په فرانسه کې د افغانستان اسلامې جمهوریت ټولو مراجعینو ته په درنښت خبر ورکول کیږی چې سفارت او... ...

۱۴۰۱-۰۵-۲۷ پنجشنبه
Statement of the Diplomatic Missions of the Islamic Republic of Afghanistan: Marking One Year of the Taliban’s Military Takeover

Statement of the Diplomatic Missions of the Islamic Republic of Afghanistan: Marking One Year of the... ...

۱۴۰۱-۰۵-۲۴ دوشنبه
خبرتیا

خبرتیا : په فرانسه کې د افغانستان اسلامې جمهوریت ټولو مراجعینو ته په درنښت خبر ورکول کیږی چې سفارت او... ...

۱۴۰۱-۰۴-۲۲ چهارشنبه
خبرتیا

خبرتیا : په فرانسه کې د افغانستان اسلامې جمهوریت د سفارت ټولو درنو مراجعینو ته په درنښت خبر ورکول کیږی... ...

۱۴۰۱-۰۴-۱۶ پنجشنبه
خبرتیا

خبرتیا : په فرانسه کې د افغانستان اسلامې جمهوریت ټولو مراجعینو ته په درنښت ټولو هغه کسانو ته خبر ورکول... ...

۱۴۰۱-۰۳-۱۸ چهارشنبه
خبرتیا

په فرانسه کې د افغانستان اسلامې جمهوریت ټولو مراجعینو ته په درنښت خبر ورکول کیږی چې سفارت او د قونسلګری... ...

۱۴۰۱-۰۳-۱۴ شنبه
خبرتیا

خبرتیا : په فرانسه کې د افغانستان اسلامې جمهوریت ټولو مراجعینو ته په درنښت خبر ورکول کیږی چې سفارت او... ...

۱۴۰۱-۰۳-۰۴ چهارشنبه
خبرتیا

خبرتیا : په فرانسه کې د افغانستان اسلامې جمهوریت ټولو مراجعینو ته په درنښت خبر ورکول کیږی چې سفارت او... ...

۱۴۰۱-۰۱-۲۷ شنبه
Avec Monsieur Christian Cambon

Monsieur, Homayoon AZIZI l'Ambassadeur de la R.I. d'Afghanistan en France s'est entretenu... ...

۱۴۰۰-۰۶-۲۹ دوشنبه