د افغانستان اسلامي جمهوریت پروفایل

د هیواد نوم: افغانستان

__Capitale: کابل

رسمي ژبې: دري او پښتو

د حکومت ډول: __Une présidence centralisée dirigée par le président dans les trois branches exécutive, législative et judiciaire.

ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی

د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر

جغرافیایی موقعیت:__Géographiquement, l'Afghanistan est un pays sans littoral situé entre l'Asie centrale et l'Asie du Sud et constitue le pont entre ces deux régions géographiques importantes de l'Asie. L'Afghanistan a également une connexion géographique avec le Moyen-Orient (Iran)

هوا: __Afghanistan a quatre saisons (printemps, été, automne et hiver) et possède des zones montagneuses, des forêts denses et une eau abondante par rapport aux autres pays voisins.

ټوله سیمه: __652 230 km2

ولایتونه: 34

نفوس: __36 643 815 hab

نور مالومات