استقلال مبارک

استقلال مبارک ...

۱۴۰۱-۰۵-۲۸ جمعه
اطلاعیه

اطلاعیه : به اطلاع عموم مراجعین محترم سفارت ج.ا.افغانستان در فرانسه احتراماً رسانیده می‌شود که سفارت... ...

۱۴۰۱-۰۵-۲۷ پنجشنبه
Statement of the Diplomatic Missions of the Islamic Republic of Afghanistan: Marking One Year of the Taliban’s Military Takeover

Statement of the Diplomatic Missions of the Islamic Republic of Afghanistan: Marking One Year of the... ...

۱۴۰۱-۰۵-۲۴ دوشنبه
اطلاعیه

اطلاعیه : به اطلاع عموم مراجعین محترم سفارت ج.ا.افغانستان در فرانسه احتراماً رسانیده می‌شود که سفارت... ...

۱۴۰۱-۰۴-۲۲ چهارشنبه
اطلاعیه

اطلاعیه : به اطلاع عموم مراجعین محترم سفارت ج.ا.افغانستان در فرانسه احتراماً رسانیده می‌شود که سفارت... ...

۱۴۰۱-۰۴-۱۶ پنجشنبه
اطلاعیه

اطلاعیه : به اطلاع عموم مراجعین محترم بخش قونسلی سفارت ج.ا.افغانستان در فرانسه احتراماً رسانیده می‌شود،... ...

۱۴۰۱-۰۳-۱۸ چهارشنبه
اطلاعیه

به اطلاع عموم مراجعین محترم سفارت ج.ا.افغانستان در فرانسه احتراماً رسانیده می‌شود که سفارت و بخش... ...

۱۴۰۱-۰۳-۱۴ شنبه
اطلاعیه

اطلاعیه : به اطلاع عموم مراجعین محترم سفارت ج.ا.افغانستان در فرانسه احتراماً رسانیده می‌شود که سفارت... ...

۱۴۰۱-۰۳-۰۴ چهارشنبه
اطلاعیه

اطلاعیه : به اطلاع عموم مراجعین محترم سفارت ج.ا.افغانستان در فرانسه احتراماً رسانیده می‌شود که سفارت... ...

۱۴۰۱-۰۱-۲۷ شنبه
Avec Monsieur Christian Cambon

Monsieur, Homayoon AZIZI l'Ambassadeur de la R.I. d'Afghanistan en France s'est entretenu... ...

۱۴۰۰-۰۶-۲۹ دوشنبه