تصدیق تولد

                          تصدیق تولدی            فورم تصدیق تولدی

تصدیق تولدی به منظور حل مشکل آنعده از اتباع افغانستان که در افغانستان بدنیا آمده اند و جهت پیشبرد امور خویش در ادارات ذیربط فرانسوی نیاز به این سند دارند، از جانب بخش قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در پاریس به رؤیت اسناد معتبر هویت افغانی صادر می گردد

لطفاً قبل از مراجعه به بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس تمامی مندرجات این رهنمود را مطالعه نموده، در مطابقت با آن اقدام به طرح درخواست خویش نمایید. درخواست هاییکه شرایط ذیل را دارا نباشند، به هیچ وجه پذیرفته نمی شوند

 

 شرایط درخواست تصدیق تولدی

حضور متقاضی در روزهای دوشنبه یا چهارشنبه از 9:30 الی 13:30 در بخش پذیرش قونسلی
خانه پُری کامل فورم درخواست تصادیق متفرقه
ضمیمه نمودن فوتوکاپی اصل و ترجمه تصدیق شده تذکرۀ تابعیت
ضمیمه نمودن فوتوکاپی اصل و ترجمه تصدیق شده کارت تولد
ضمیمه نمودنِ اسناد مهاجرت و اقامت در کشور محل اقامت: کارت اقامت، ویزه و یا سندِ اقامت موقت (Récépissé)
ضمیمه نمودن تصدیقِ سکونت (ATTESTATION D’HEBERGEMENT) و یا بل برق، گاز و تیلفون (که نام و آدرس شخص متقاضی و یا سرپرست متقاضی در کشور محل سکونت در آن ذکر گردیده باشد)
ضمیمه نمودنِ 1 قطعه عکس جدید و رنگه (اندازه: 3.5 × 4.5 سانتی متر)
 

 

توجه: درخواست هایی که بدون دریافت وقت ملاقات مطرح می گردند از جانب بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس پذیرفته نمی شوند
برای دریافت معلومات بیشتر، بخش های ذیل را مطالعه نمایید

مدت زمان صدور
زمان مورد نیاز برای صدور این سند از زمان دریافت درخواست در بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا الی صدور سند ترتیب شده 2 تا 5 روز کاری می باشد

تصدیق تولدی به عنوان سند هویت و تابعیت افغانی قدرت ندارد
از آنجاییکه تصدیق تولد به منظور رفع مشکلات هموطنان عزیز حین مراجعه به مراجع ذیربط فرانسوی صادر می شود ، اگر هیچ وجهی در صورت درخواست تصدیق ، پاسپورت و وثایق جاگزین تذکره تابعیت و یا دیگر اسناد هویت افغانی نشده است ، امکان پذیر نیست


زبان سند
این سند به زبان فرانسوی ترتیب و صادر می گردد

مدت اعتبار
مدت اعتبار این سند حداکثر 3 ماه بوده است و بهیچ وجه بدون طی دوره مجدد درخواست ، قابل تمدید نمی تواند باشد

Pour prendre un rendez-vous cliquez ici

 

اطلاعیه : مراجعین محترم میتوانند در تمام روزهای کاری (دوشنبه تا جمعه)، از ساعت 09:30 - 12:30 یا 14:00 الی 15:30 تشریف بیاورند. قابل ذکر است که داشتن وقت ملاقات (rendez-vous) ضروری نمی باشد.