ویزه

رهنمود درخواست ویزه                                                                                                                      فرم درخواست ویزا

 

 به صفحۀ معلومات ویزه خوش آمدید در این صفحه شما میتوانید معلوماتی را در مورد انواع ویزه، چگونگی درخواست ویزه و مقتضیات سفر به افغانستان را دریابید. مهم است که انواع ویزه را مورد غور قرار دهید و خود را مطمئن سازید که شما برای نوع درست ویزه درخواست میکنید. لطفاً به رهنمود ها توجه کنید، فورم را با معلومات دقیق خانه پری نموده و آنرا با ضمایم مطلوب آن به جنرال قونسلگری تسلیم نمائید. 


اسناد لازم برای درخواست ویزه
 

مهم است که همۀ فورم های مورد نیاز خانه پری گردیده و همۀ اسناد لازم تسلیم داده شوند. با این کار میتوان از ضیاع وقت در طی مراحل جلوگیری نمود. 

فورم درخواست ویزه – تکمیل شده با نوشتۀ تایپ همراه با امضاء. فورم درخواست ویزه را میتوان از اینجا دانلود نمود و یا هم میتوان آنرا بطور آنلاین در اینجا خانه پری کرد 

پاسپورت درخواست کننده باید حد اقل شش ماه اعتبار و صفحات خالی داشته باشد 

متقاضیانی که به هدف کار یا تجارت سفر میکنند، باید اسنادی از کارفرمای کنونی یا موردنظر شان داشته باشند ویا هم اسناد صادر شده از سوی نهادی داشته باشند که مقصد سفر ایشان را تصدیق کند، و همچنان یک ریفرنس نمبر از تائیدی وزارت امور خارجۀ افغانستان داشته باشند 

دو قطعه عکس به اندازۀ معیاری پاسپورت، نصب شده در جای مناسب آن بروی فورم درخواستی (هر دوقطعه عکس باید یکسان، تازه، رنگه و با پس زمینۀ سفید باشند که بطور مستقیم از روی گرفته شده باشند و هر دوگوش شخص در آن قابل رویت باشد.)

یک کاپی از جواز اقامت یا کارت هویت متقاضی در ارتباط به اقامتش در جرمنی و اسناد دیگری جهت تصدیق آدرس فعلی متقاضی در نیو یارک، همچون بل های برق و گاز، اوراق شاروالی و غیره

هزینۀ خدمات ویزه (به جدول هزینۀ ویزه و روش پرداخت در زیر توجه کنید)

متقاضیانی که خواستار دریافت پاسپورت شان از طریق پوسته هستند، بائیست یک پاکت راجستر شده با ذکر آدرس شان را ارائه کنند 

برای ویزه های سیاحتی، اسناد اضافی دیگری همچون (دعوت نامه از جانب دعوت کننده یا شرکت سیاحتی، تکت پرواز و ریزرف محل اقامت، بیمۀ سفر، صورت حساب بانکی با مقدار پول کافی برای سفر و مدت اقامت در افغانستان) نیاز است

 

همۀ اتباع خارجی میتوانند ویزۀ افغانستان را بدست آرند، مگر در موارد ذیل
 

  • در صورتیکه ورود یک شخص از سوی نهاد های افغانی ممنوع باشد 
  • در صورتیکه یک شخص مدت ممنوعیت قبلی را سپری نکرده باشد 
  • دو قطعه عکس به اندازۀ معیاری پاسپورت، نصب شده در جای مناسب آن بروی فورم درخواستی (هر دوقطعه عکس باید یکسان، تازه، رنگه و با پس زمینۀ سفید باشند که بطور مستقیم از روی گرفته شده باشند و هر دوگوش در آن قابل رویت باشد
  • در صورتیکه یک شخص برای یک مدت نامعلوم از افغانستان خارج گردیده باشد
  • در صورتیکه یک شخص مظنون به اخلال نظم امنیتی یا نظم مدنی باشد، مظنون به فساد اخلاقی باشد، و یا به فرهنگ حاکم افغانستان احترام نداشته باشد 
  • در موارد استثنایی، که مقامات نمایندگی های قونسلی و دیپلوماتیک افغانستان، بر اساس دلایل موجه، مناسب نداند تا به یک شخص ویزه صادر کند 
  • در صورتیکه خطر گسترش یک مرض ساری وجود داشته باشد 
  • در صورتیکه نهاد های ذیصلاح تصمیم گرفته باشند تا درخواست ویزه را رد کنند

 

 

هزینۀ ویزه

مدت اعتبار ویزه

نوع ویزه

۱۲۰ € یکماه - ۳۰ روز ویزۀ دخولی کار
۱۰۰ € یکماه - ۳۰ روز ویزۀ یکبار ورود
۸۰ € یکماه - ۳۰ روز ویزۀ ملاقات یکبار ورود 
۵۰ € یکماه - ۳۰ روز ویزۀ تجارتی یکبار ورود
۱۰۰ € سه ماه - ۹۰ روز ویزۀ تجارتی کثیر المسافرت
۱۲۰ € شش ماه - ۱۸۰ روز ویزۀ تجارتی کثیر المسافرت
۳۸۰ € یک سال ۳۶۵ روز ویزۀ تجارتی کثیر المسافرت
۸۰ € یکماه - ۳۰ روز ویزۀ سیاحتی یکبار ورود
  مطابق درخواست ویزۀ رسمی
  مطابق درخواست ویزۀ دیپلوماتیک
پرداخت هزینه اضافی€ ۶۰ یکماه - ۳۰ روز ویزۀ دیپلوماتیک

 

 

Pour prendre un rendez-vous cliquez ici

 

تذکر : مراجعین محترم میتوانند در تمام روزهای کاری (دوشنبه تا جمعه)، از ساعت 09:30 - 12:30 یا 14:00 الی 15:30 تشریف بیاورند. قابل ذکر است که داشتن وقت ملاقات (rendez-vous) ضروری نمی باشد.